dotěravec, dotíravec, -vce m. neodbytný, dotěravý člověk: odmítnout d-e; zbavit se d-ů