dovolená, ž. 1. dočasné uvolnění z práce, ze zaměstnání: zákonitá, řádná, mimořádná, placená, neplacená, započitatelná, zdravotní, mateřská d.; d. z rodinných důvodů; mít, dostat, vzít si, vybrat si d-ou; poslat na d-ou; být na d-é; práv. placená d. na zotavenou právní nárok, vyplývající z pracovního právního poměru, na urč. volný čas k zotavení po vykonané práci; neplacená d. období, v kterém sice trvá pracovní poměr, ale zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem nekoná práci a nedostává mzdu 2. rekreační pobyt po dobu dočasného uvolnění z práce: jet na d-ou; d. na horách, u moře; mít se dobře na d-é; d. přišla draho *3. dovolení: prosit za d-ou (Wint.)