drek, -u m. (z něm.) vulg. bláto, špína, výkal; přen. nic: je z toho d.; má d.