dvojče (zast. a nář. dvíče), -te s. 1. jedno ze dvou dětí z téhož porodu: narodila se d-ata; pravá d-ata (z jednoho vajíčka); nepravá d-ata (ze dvou vajíček); siamská d-ata srostlá částí těla; jsou pořád spolu jako siamská d-ata 2. co je složeno ze dvou (spojených) částí; dvojice: miner. srostlice krystalů tvořená dvěma krystalovými jedinci; dopr. (v tramvajové dopravě) dva spojené motorové vozy; zdrob. dvojčátko (zast. a nář. dvíčátko), -a s. (6. mn. -ách); příd. *dvojčátkový: d. kočárek pro dvojčátka