dvorný příd. po dvorském způsobu uhlazený, uhlazeně zdvořilý; galantní: d. způsob řeči; d-á úklona; d-é chování; být d. k ženám; přísl. dvorně: uklonit se, chovat se d.; podst. dvornost, -i ž. kurtoazie, galantnost