emergence, -e ž. (z lat.) mn. bot. výrůstky na povrchu rostlinných orgánů (např. chlupy, trny ap.); emergenční příd.: e. ostny na růži