fóršus, -u m. (z něm.) slang. záloha na něj. plat: říci si o f.; živořit od f-u k f-u; expr. zdrob. fóršusek, -sku m.