farma, -y ž. (2. mn. -rem) (z angl.) 1. (v severoamerickém prostředí) větší hospodářská usedlost: osamělá f.; pracovat na f-ách a plantážích 2. závod zabývající se chovem jednoho druhu zvířat a jejich hospodářským využitím: f. pro chov vepřů; dobytkářská, slepičí f.; liščí f.; hadí f.; zeměd. (v soustavě státních statků) základní jednotka živočišné výroby