flanc, -u m. (z něm.) řidč. hovor. expr. vnější okázalé vystupování, vychloubání, okázalost: přepych a f., jímž se ostatním mají zalepit oči; ta s tím dělá flancy