frmol, -u m. (6. j. -u) hovor. expr. chaotická situace, shon, zmatek, poprask, pobouření: někde se tam zvrhlo auto a byl z toho f.; počkejte, až ten f. začne; dostat se do pěkného f-u