fundus (*fund), -du m. (6. j. -u) (z lat.) movité zařízení, inventář nějakého podniku: f. hospodářství; fundus instruktus (2. j. fundu instruktu) (lat.) soubor předmětů nutných pro chod podniku; divadelní dekorační f. instruktus