garnýž, -e ž. (z něm. driv. it.) poněk. zast. ozdobný rám kryjící tyč s běžci k zatahování záclon: záclonové g-e; chrastění posouvaných kroužků po chromované tyči g-e (Ptáčník)