geleta, -y ž. (z něm.) nář. dřevěná dížka na ovčí mléko (Něm., Čech)