graduovati (1. j. -duuji, min. -duoval) ned. i dok. (z lat. zákl.) 1. (koho, 4. p.) udělovat, udělit někomu akademickou hodnost: g. uchazeče o hodnost doktorskou; graduovaný doktor; přen. graduovaný umělec veřejně uznávaný 2. tech. (co) opatřovat, opatřit měřicí přístroje očíslovanou stupnicí: graduovaný válec