hansa [-za], hanza, -y ž. (z něm.) hist. obchodní spolek severoněmeckých a někt. polských a pobaltských měst; hansovní, hanzovní příd.: h. města; h. obchod