hausbót, -u m. (z angl.) sport. slang. loď mající palubu upravenou k bydlení, zprav. v podobě domku