hyperkorektní příd. jaz. h. tvar vytvořený z přehnané snahy o jazykovou správnost a jen domněle správný (např. lhou místo lžou); podst. hyperkorektnost, -i ž. hyperkorektní zjev; přepjatá snaha o jazykovou správnost