imunní příd. (z lat.) (proti, zř. vůči čemu) 1. odolný proti nákaze; odolný vůbec: i. proti spále, proti jedu; být i. proti výtkám, proti agitaci 2. požívající zvláštní právní ochrany, imunity: řeči poslanců jsou i.; poslanec je i.; podst. imunnost, -i ž.