instrukce (expr. a hovor. inštrukce), -e ž. (zprav. mn.) (z lat.) 1. návod, pokyn, poučení: služební, vládní i.; tajné i.; dát, udělit i. †2. vyučování: živí se i-í v muzice (Jir.); instrukční příd. poučný, vzdělávací: i. pásmo, film, přednáška; i. kurs pro administrativní pracovníky; i. kurs pro trenéry a cvičitele výcvikový; přísl. instrukčně: i. působit; i. politický článek