integrace, -e ž. (z lat.) 1. kniž. scelení, ucelení, sjednocení: i. básníkova života a díla; i. Německa; proces etnické i.; i. lidové písně v novodobé české poezii začlenění 2. biol. sjednocující, souladné spojení všech tělních částí v jednotný celek individuálního těla 3. mat. určení integrálu nějaké funkce; integrační příd.: i. funkce; umělecký i. pochod; i. tendence u Slovanů; mat. i. konstanta (při neurčitém integrálu); přísl. k 1 integračně: vláda působí i.