Ježíšek, -ška m. 1. zdrob. k Ježíš: figurka J-a v jesličkách; (zvolání Ježíšku! nabylo citosl. rázu: v. též ježíš) 2. Štědrý večer, den: dát, dostat dárek k J-u; na J-a padal sníh na Štědrý den, o vánocích; ježíšek, -ška m. štědrovečerní dárek, nadílka: dostat bohatého j-a