jedinec, -nce m. 1. jednotlivý člověk, zvl. jako samostatná bytost; jednotlivec, individuum: vztah j-e k celku; rozpor j-e se společností; j. nic, celek vše; Nietzschova filosofie silného j-e 2. biol. tělo organismu uzpůsobené tak, že harmonickou součinností všech složek dovede zachovat a udržet svůj život; individuum