…t si:j. rázně, slušně, hrubě, surově, sprostě; j. socialisticky; vystupovat a j. vojensky 3. (s kým; řidč. a zast. ke komu) zacházet, chovat se, obcovat, počínat si, stýkat se: vlídně, surově, hrubě j. s někým; tak má člověk j. s člověkem (zř. k člověku); umět j. s lidmi; j. v rukavičkách s někým šetrně, jemně; j. se ženou jako s děvečkou 4. (~; o čem; †co; s kým; s kým o čem, oč) dohodovat se, domlouvat se, rokovat, projednávat, ujednávat, umlouvat: bylo rozhodnuto, že se bude j.; budu na schůzi j. za vás; j. námluvy (Čel.); j. o mír, o uzavření smlouvy; j. s opozičními stranami o spolupráci; o tom se jednalo v Národním shromáždění; j. o zájezdu, o zájezd 5. (o kom, o čem) vykládat, pojednávat: kniha jedná o technice; § 32 jedná o trestech 6. (koho, co) zjednávat, objednávat, najímat, opatřovat, pořizovat: j. brigády na výpomoc; dříve sedláci jednali čeled na žně; hostinští jednali k sekání ledu; četník jednal saně (Olb.); j. si šaty a prádlo; jednati se ned. kniž. zprav. jen neos. jedná se oč, o koho méně spr. místo jde, běží: jednalo se o to, aby byl chlapec v dobrých rukou; jedná se jen o první krok; o to se teď nejedná ○ předp. do-, ob-, po-, pro-, s-, u-, vy-, z-; nás. jednávati ○ předp. v. jednati, dále navy- se