jestliže, ob. jestli sp. a částice I. sp. podřadicí 1. připojuje vedl. větu podmínkovou; -li: j. máš kdy, přijď; budu ti vděčen, j. mi pomůžeš; j. přijdou velké mrazy, bude doprava velmi ztížena; někdy ve zvolání (bez uvedení hlavní věty): jestli neposlechneš!; jestli zmeškám!; jestli bude pršet!; jestli upadneš! 2. kniž. připojuje vedlejší větu, jejíž význam je v kontrastu s významem věty hlavní; kdežto: j. o tom dříve nevěděl, teď už ví vše; j. si dal dříve vše namluvit, teď už jej nikdo neošidí; j. byl starší zavalitý, mladší byl štíhlý a vytáhlý II. jestli částice ob. 1. táz. (v přímé otázce jestlipak) uvozuje nepřímé i přímé otázky; zda, zdali: nevím, jestli by nebylo lepší, kdybych to udělal sám; nevíš, jestli už přišla pošta?; jestlipak se znáte?; jestlipak se na to pamatuješ? 2. způs. (obyč. ve spojení s jen) uvozuje větu vyjadřující pochybnost: jen jestli je to pravda; jen jestli to zastaneš; jestli bude hezky; v odpovědi též samotné: to snadno najdeš. Jen jestli!