kávo- první část složených slov spojující část druhou s významem slova káva jako s jejím předmětem (kávovar přístroj na vaření kávy); složeniny s přívlastkovým vztahem k nedějovému základu v druhé části jsou tvořeny neústrojně, např. kávomlýnek, kávostroj nespr. místo mlýnek na kávu n. kávový mlýnek, přístroj na vaření kávy