kaštel, kaštěl, -u m. (6. j. -u) (z maď. driv. lat.) (ve sloven. prostředí) zemanské sídlo, zámek, zprav. menší: diviacký k.; dvorec jako kaštel (K. Čap.)