kalý příd. ob. (zprav. ve větách záporných) vyhovující, kloudný, valný; slušný, poctivý, řádný: není k-ého zdraví (Jir.); zahrát něco k-ého (Něm.) krásného; – nemá k-é úmysly; není v něm žilky k-é; k-á společnost (V. Mrš.); přísl. kale: celou noc k. oka nezamhouřil; v. též nekalý