kalkulovati ned. (z lat.) 1. ekon. (co) provádět kalkulaci něčeho: k. cenu výrobku; náklady jsou kalkulovány příliš vysoko 2. (~; s čím) přesně uvažovat, reálně předvídat; počítat (s čím); střížlivě k.; k. s nevědomostí odpůrce ○ předp. pro-, pře-, v-, vy-, z-, za-