kameňák, -u m. (6. mn. -cích) ob. 1. zast. kameninový hrnec; kamenáč 2. tvrdý hřib (Rais); zdrob. kameňáček, expr. -čku, -čka m. (6. mn. -čcích, -čkách)