karta, -y ž. (†kart, -u m.) (z it. driv. řec.) 1. list karetní hry; mn. karty, -ret soubor listů pro hru v karty; hra v karty: rozdat karty; hrát v karty, karty, hrací karty; karty francouzské, tarokové aj.; chytat se karet oddávat se karbanu; mít, štěstí v kartách často vyhrávat; dobrá k. poskytující naději na výhru; padá mu (dobrá) k., dostává, dobré karty, přen. má štěstí, úspěch; vykládat karty předpovídat z nich budoucnost; domky, domečky z karet, přen. něco nepevného, co se snadno zboří, co není reálné; stavět domky, domečky z karet, přen. dělat nejisté plány; vyložit karty, přen. říci otevřeně, oč jde; odkrýt karty, přen. přiznat své úmysly, povědět pravdu; hrát s odkrytými kartami, přen. jednat otevřeně; vidím ti do karet, přen. prohlédám tvé úmysly, plány; pomíchat karty, přen. překazit, zhatit něj. úmysly, plány; vyhodit poslední kartu, poslední trumf, přen. uplatnit poslední důvod, nejpádnější námitku; karty jsou rozdány, přen. vše je připraveno k jednání; obrátit kartu, přen. změnit své chování, způsob jednání; vsadit všechno na jednu kartu, přen. rozhodnout se pro jedinou možnost a počítat s ní, riskovat; vsadit něco na dobrou (špatnou) kartu, přen. volit dobrou (špatnou) taktiku, mít vyhlídky na úspěch (přepočítat se); karta mu vyšla, přen. setkal se se zdarem, měl úspěch; karta se obrátila, přen. ve vyhlídkách nastal obrat k lepšímu n. k horšímu; hrát si do karet pomáhat si, podporovat se 2. (2. mn. kart) list papíru, často tužšího, sloužící zprav. k zápisu, kartotékovému soupisu ap.: mzdová k.; píchací k.; pošt. tiskopis pro soupis a evidenci zásilek: nákladní k.; doručovací k.; text. součást mechanismu vytvářející vzor vazby †3. (2. mn. kart) (podle něm.) list, lístek s tištěným n. psaným textem (navštívenka, dopisnice, vstupenka, jízdenka): poslat kartu; odevzdat, ztratit kartu †4. (2. mn. kart) živnostenský list: šila bez karty (V. Mrš.) oprávnění †5. (2. mn. kart) mapa: velitel nahlédl do karty; k. polností; zdrob. kartička v. t., karetka, -y ž., kartka v. t.; karetní (*karetný, *kartový, *kartovní, Zey.) příd. k 1: k. hra, stolek