katastrofický příd. 1. ke katastrofa: k-é učení o vývoji země; k-á postava (románu) tragická 2. řidč. katastrofální: k. vývoj kapitalismu; rozpory narůstající do k-ch rozměrů; k-é časy (J. Čap.)