klanečník, klaničník (nář. klaničák), -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) zeměd. řetěz spojující klanice u vozu; přen. expr. stříbrné klanečníky u tlustých cibulek (Rais) řetízky k hodinkám