knižnice, -e ž. poněk. zast. vydavatelská sbírka knih; edice, knihovna: k. národních klasiků; odborářská k. "ROD"