košár (nář.), košiar (sloven.), -u m. lehká ohrada, kam se zahání dobytek na noc: ovce vyšly z košárů (Neum.); u koliby stojí košiary (Něm.); zeměd. přenosná ohrada na pastvině, v kt. se umisťuje dobytek, aby v ní svými výkaly pohnojil půdu