kolokvium, -ia s. (z lat.) †1. rozmluva, rozhovor (Goll) 2. (dř.) ústní zkouška na vysoké škole, obyč. z látky přednesené v semestru právě uplynulém 3. shromáždění odborníků zabývající se něj. otázkou: mezinárodní k. o léčbě zhoubných nádorů; kolokvijní příd. k 2: k. vysvědčení