kombuča, -i, řidč. kombucha, -y ž. (z mandž.) smíšená kultura někt. plísní a baktérií pěstovaná na sladkém čaji; nápoj vzniklý jejich zkvašením