konsensus [-zus], -nsu m. (z lat.) kniž. spontánní souhlas, shoda příslušníků jistého společenství: růst světového k-u ve věci míru; consensus [kon-zus] omnium (lat.) souhlas všech, všeobecný