konsola [-zo-], konzola, -y (*konsole, -e, Lier) ž. (z fr.) 1. výstupek vyčnívající ze stěny (tvořící její součást n. připevněný k ní), nesoucí někdy různé předměty: sochy na k-ách; sloupkové hodiny na k-e; vystavované předměty na stolcích a na k-ách 2. nosník zprav. vodorovný, na jednom konci upevněný: opatřit domy k-mi pro prapory; tech. nástěnná podpěra k uložení ložisek, potrubí ap.: ložisková k.; k. jeřábu po níž pojíždí kočka; stav. krákorec: křížová klenba chrámu vycházející z konzol 3. podpěra záclonových tyčí: položit tyče na k-y; zdrob. konsolka, konzolka, -y ž.; konsolový, konzolový příd.: tech. k. jeřáb; k-é ložisko upevněné na konzole; stav. k. nosník konzola