kraksna, -y ž. (z něm.) ob. hanl. starý, hodně už opotřebovaný stroj, automobil ap.