kramflek, kramflík, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích, -kách) (z něm. zákl.) 1. ob. podpatek: střevíce s vysokými k-y; mít sešlapané k-y; otočit se na kramfleku rychle se obrátit a odejít, přen. rychle změnit stanovisko, přesvědčení; být silný v kramflecích (kramflekách) dobře ovládat svou věc, dobře něčemu rozumět, být si jist něčím 2. nář. placka z rozstrouhaných syrových bramborů a z mouky (Jir.); zdrob. kramflíček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)