krdel, krdél, krděl, -e m. nář. a sloven. hejno, houf, zástup: krdél děcek (Glaz.); krděl koňů (Něm.)