krevníček, -čku, krevník, -u m. lid. název třezalky tečkované