krypta, -y ž. (z řec.) archit. podzemní hrobka v podobě kaple pod některou (často oltářní) částí kostela; zast. zděný hrob vůbec: románská k.; knížecí k.; skvostná k. světly ozářená (Ner.); kryptový příd.: k. kámen