kupón, -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) 1. ústřižek lístku n. listiny určený k oddělení při kontrole, k evidenci, jako stvrzenka ap.; (v kapit.) poukázka na výnos cenných papírů: kontrolní k. vstupenky; k-y poukázky; – stříhat k-y (akcií); filat. doplněk tiskového archu známek 2. text. utkaný kus látky menší než jeden dílec (tj. než 120 m), často pro vzorové účely; (v obch. praxi) odstřižený kus látky (na šaty atp.); zdrob. kupónek, -nku m. (6. mn. -ncích); příd. kupónkový; kupónový příd.: k. arch obsahující kupóny cenných papírů; k. blok