lípa, -y ž. (7. j. lípou, lipou, mn. 2. lip, 3. lípám, lipám,...) 1. strom s mohutnou korunou a se srdčitými listy, bohatě kvetoucí drobnými vonnými květy, často symbol slovanství n. češství: vzrostlá l.; tělo jako l. zdravé (Sab.); stát jako l. v poli opuštěně; česká, slovanská l.; l. svobody sázená na paměť státního osamostatnění; cyklus básní Ve stínu lípy od Svatopluka Čecha; bot. rod Tilia: l. srdčitá; l. velkolistá; l. plstnatá 2. hovor. druh československých cigaret značky Lipa (sloven.): zapálit si lípu; stovka lip; cigareta značky Lipa; zdrob. lipka, expr. lípečka, -y ž.: alej mladých lipek