lůj (zast. a nář. loj), loje m. 1. živočišný tuk (hlavně přežvýkavců) snadno tuhnoucí: hovězí, skopový, jelení l.; zhrub. být v loji (Neff, Mor. aj.) v nepříjemné, svízelné situaci 2. zbož. tuhý rostlinný tuk: japonský l. z plodů škumpy voskodárné; čínský l. z plodů rostliny Sapium