lepotvarý, lepotvárný příd. bás. vynikající lepými, krásnými tvary: l-é rusalky (Jir.); l-ná postava (Zey.); přísl. lepotvárně: l. zobrazit (Mach.); podst. lepotvárnost, -i ž.