letora, -y ž. (z lat.) povaha, temperament: živá, vznětlivá, veselá, prudká l.; mít melancholickou l-u; být flegmatické l-y; letorový příd.: l-á vlažnost