levičácký příd. k levičák 2; levý 2 (v buržoazním prostředí často hanl.); hanl. k levičák 3: l-é tendence, nálady; l-á organizace; l. tisk; – hanl. l-á úchylka od leninismu; přísl. levičácky: l. orientovaný