ližina, -y ž. (často mn. ližiny, nespr. lyžiny) 1. kovový n. dřevěný trámec pro posunování těžkých břemen; líha I 1: l-y pod sudy kantnýře; rýpadlo posouvající se vpřed na ocelových l-ách; cesty zpevňované l-mi otesanými trámci 2. stav. trámec, součást nosné konstrukce lešení